Mit vigtigste råd til den gode ansøgning er, at du sætter dig i læserens sted, og gør dig umage for at forstå virksomhedens behov, så din ansøgning fungerer som et tydeligt svar på det, der efterspørges. Din ansøgning skal

  • være let og hurtig at læse
  • give læseren svar på de ting, der interesserer (på een A4 side)

Men hvad er det så, der interesserer arbejdsgiveren?

Den gode ansøgning skal overbevise din kommende chef om to ting

  • at du er motiveret for de opgaver, der indgår i jobbet
  • at du kan bidrage med de kompetencer og erfaringer, der efterspørges.

Overskriften i den gode ansøgning

En god overskrift giver læseren en positiv og relevant forventning om, hvordan du ser dig selv i jobbet. Fremhæv gerne et par af dine personlige kompetencer og en faglig erfaring, som er krævet i opslaget. Det kan både virke som en kvittering for, at du har virkelig har forstået opslaget og sætte læseren på sporet.

Eksempler på gode overskrifter, der har ført til jobs:

Analyserende og involverende regnskabschef med stærke IT kompetencer

Selvstændig og struktureret Facility Manager med højt drive
– samt solid forstand på teknik og bygningsdrift.

Motivationen i den gode ansøgning

En god motivation forklarer læseren, hvad der især interesser dig ved opgaverne i jobbet, og hvad der er årsagen til, at du søger til virksomheden?

Del din motivation op i 2 afsnit.

Første afsnit handler om, hvad der gør selve jobbet attraktivt for dig – dvs. de opgaver i det konkrete job, som du brænder særligt for eller trives rigtig godt med eller interesserer dig for eller er engageret i osv. Prøv også at forklare hvorfor…fx med inspiration fra, hvad der tidligere har givet dig arbejdsglæde i et andet lignende job.

Andet afsnit handler om, hvorfor virksomheden, arbejdspladsen, teamet, stedet er attraktivt for dig? Hvad er det. de tilbyder, som du kan lide og værdsætter?

Hent inspiration fra jobannoncen og virksomhedens hjemmeside – besøg virksomheden, hvis det er muligt – brug input fra telefonsamtalen – træk på inspiration fra dit netværk, så tjek også LinkedIn for at se, om du evt. kender nogen, der kender nogen i virksomheden, så du har mulighed for et kaffemøde.

NB! Som du forstår, er det ikke nok at skrive sådan helt generelt, at “det er med stor interesse, at jeg har læst stillingsopslaget i dag på jobindex, og jobbet er lige mig” – det siger ikke noget om din motivation. Det er overfladisk og trætter læseren.

Motivationen i ansøgningen er noget af det vigtigste og kan meget ofte være det, der skiller fårene fra bukkene! Motivationen kan derfor sagtens fylde den første tredjedel af ansøgningen. Her har du flere tips til motivationen.

Kompetencerne og dit bidrag i den gode ansøgning

Her giver du læseren svar på spørgsmålet: Hvad får jeg ud af at ansætte dig?

Denne del af ansøgningen kan du indlede med formuleringen: “Med mig som “jobtitlen” vil “Virksomhedsnavnet” få en medarbejder, der har/er:”

Derefter lister du i punktform de faglige kompetencer/erfaringer og de personlige kompetencer, som du kan matche af dem, virksomheden efterspørger. Underbyg gerne dine 1-2 væsentligste kompetencer ved at nævne, hvorfra de stammer.

Du kan sagtens have 6-9 punkter i din liste over kompetencer – vælg de vigtigste set med virksomhedens øjne, hvis det kniber med pladsen. Her kan du læse mere om relevante kompetencer.

Et punkt i din liste kunne lyde sådan her:

  • Mange års ledelseserfaring som regnskabschef i økonomifunktioner i fx virksomhed X og virksomhed Y.

Punktformen er let at gå til for både dig og læseren:

  • I din arbejdsproces behøver du ikke at tænke så meget på flowet i teksten – du kan formulere de enkelte bullets en ad gangen.
  • Punktformen læseren et lynhurtigt overblik over, om du har det, der skal til. Det er sværere at få overblik over en tung brødtekst.

NB! Undgå lange historiske fortællinger om, hvad du tidligere har lavet, fordi det jo netop ikke fortæller, hvad du aktuelt kan bidrage med her-og-nu.

Når du så har dit første udkast klar…

Lad ansøgningen ligge natten over – og læs den dagen efter med modtagerens øjne …får læseren svar på, hvad der engagerer dig ved jobbet/opgaverne? får læseren svar på, om du kan det, der efterspørges?

Læsningen hos arbejdsgiveren sker ad 2 omgange…

Første udskilning er en hurtig proces, hvor du enten ryger i “måske samtale-bunken” eller ud til højre. Det går stærkt og sker efter en skimning på få sekunder. DERFOR skal du gøre det let at fatte interesse for netop dig – hold ansøgningen enkel.

Hvis du lander i “måske samtale-bunken” skal den gode ansøgning også kunne tåle at blive læst “med lup” – så relevansen og troværdigheden skal kunne holde til det. Brug derfor ikke kække eller popsmarte vendinger/ord kun for at blive set.