At udvikle og hjælpe både det enkelte menneske og samspillet mellem mennesker på vej, det er det, jeg brænder for og er god til. Jeg elsker at udfordre, inspirere og give konkret hjælp til mennesker, som står over for udfordringer.

Mange års praktisk erfaring med HR har givet mig en robusthed, en ledelseserfaring, en faglig viden og et menneskekendskab, som jeg nu bruger til at guide andre.3G0A7532a

Jeg har et godt kendskab til mange brancher og har en god fornemmelse for, hvad der sker i både det private og det offentlige. Derudover har jeg solid rekrutteringserfaring, et godt kendskab til jobmarkedet samt betydelig erfaring med karrierecoaching. Endelig har jeg efterhånden hjulpet rigtig mange mennesker videre i et nyt job.

Det kan siges enkelt – meningen opstår, når man har hjertet med, og det har jeg. Det giver mig energi at motivere andre til at tage fat og lykkes med det, de brænder for – derfor arbejder jeg som rådgiver og coach.

Erfaringsmæssig baggrund

Siden medio 2009 har jeg virket som selvstændig. 

Med til min baggrund hører 15 år VP HR & Communication i Nordic Sugar med overordnet ansvar for HR, strategiproces, organisations- og ledelsesudvikling samt kommunikation – og før det 5 år som personaleudviklingschef i Danisco koncernen (nu Dupont) med ansvar for leder- og talentudvikling.

Jeg er tidligere officer i Hæren og har taget en HD-O på CBS. Derudover har en uddannelse som coach.

Se Peter Rasmussens profil på LinkedIn

Her er 6 billeder fra min scrapbog, før jeg blev selvstændig.