Den korte version om uopfordret jobsøgning

  1. Uopfordret jobsøgning handler om at lave et godt forarbejde, så du nærmest er i stand til selv at lave virksomhedens jobopslag på det job, du gerne vil have – med både opgaver og kompetencekrav.
  2. Skriv derefter den gode ansøgning og et godt CV præcis, som du ville have gjort, hvis du havde søgt på et annonceret job.
  3. Vis initiativ, vær ihærdig og følg hurtigt op med en god telefonsamtale efter 2-3 dage – bed om et møde eller mød op, så din kommende chef får sat ansigt på din ansøgning. Så er der chance for, at du bliver husket og er på lystavlen, når behovet for en som dig opstår. Uopfordrede ansøgninger går nemlig i hurtigt glemmebogen, hvis de ikke følges op – for hvem kan huske mails, som de fik for en uge siden? …men folk, man har mødt, kan man huske flere måneder senere
  4. Når du går til mødet – så vær forberedt, som hvis du skulle til jobsamtale.
God research gi’r succes med uopfordret jobsøgning

Når du skal søge uopfordret er der et stort og grundigt forarbejde, som du skal udføre specifikt for hvert job, du vil søge. Nogen tror, at uopfordrede ansøgninger stort set er ens og kan laves på samlebånd – men det er helt forkert og fuldstændig spild af tid.

Lav din research om den enkelte virksomhed – på dens hjemmeside, i google, i databaser (fx Experions web-direct, NN Markedsdata eller i CVR), i dit netværk, på LinkedIn, i andre medier og ikke mindst i Jobindex’ arkiv, som er en kæmpe informationskilde.

Det handler om at komme tæt på, så du forstår, hvilke jobs der er i organisationen. Er der noget du tænder på? Prøv at blive specifik og find din konkrete motivation. Brug Jobindex’ arkiv og LinkedIn til at forstå de krav, der stilles i det job eller de jobs, du tænder på – har der tidligere været opslag med sådanne jobs osv.  Læs mere om jobmål.

Du skal altså finde konkrete informationer, som underbygger, at der kunne være et job til dig, hvor både motivation og match er på plads. Ja, du skal faktisk lave deres jobopslag med både opgaver og kompetencekrav for at sikre, at det du skriver vil være relevant. Resten af søgeprocessen er i princippet ligesom, når du søger på et opslag.

Send din uopfordrede ansøgning direkte til din kommende chef – ikke til HR!

Find ud af din kommende chefs navn og kontaktdetaljer (fx i Jobindex arkiv eller på LinkedIn), og skriv og send din ansøgning direkte til denne person! Eller aflevér den personligt …hvis fx er en detail-virksomhed eller en ejendomsmægler eller lignende, hvor man kan let komme til.

Det med at skrive/henvende sig direkte til chefen gælder især, hvis du har gang i uopfordret jobsøgning til en af landets 500 største virksomheder med over 1000 medarbejdere. Disse virksomheder modtager et hav af uopfordrede ansøgninger, som det nærmest er uoverkommeligt at behandle ordentligt. Ja, Kaare Danielsen, adm. dir. Jobindex, fraråder faktisk direkte at sende uopfordrede ansøgninger til disse virksomheder.

I store virksomheder er HR typisk ikke ajour med, hvad der er af mulige jobåbninger undervejs langt ude i organisationen – chefer og ledere er måske ikke nået til en konklusion endnu.

Så “rammer” du en chef med din ansøgning i en situation, hvor der måske er en ændring eller et behov under opsejling, så kan du være heldig med din timing og komme hurtigt til samtale – uden mange konkurrenter vel at mærke.

Og hvis der ikke lige er et job i første omgang, så vil din positive interesse måske blive belønnet på et senere tidspunkt.