Først og fremmest: Sæt dig i modtagerens sted, når du skriver! Og husk at du sælger tryghed!

Et godt CV supplerer ansøgningen ved at rette sig mod fortid og nutid, hvor den gode ansøgning mere retter sig mod nutid og fremtid.

Nogen tror, at et godt CV er noget man laver en gang for alle – det er det ikke! Et godt CV er derimod en målrettet præsentation af dig set i forhold til netop den stilling, du søger. Det betyder, at du under udarbejdelse af CV’et hele tiden skal være bevidst om, hvad der efterspørges i det job, du søger – og fokusere på at omtale de kvaliteter, erfaringer, kompetencer, som er særligt relevante i forhold til det specifikke job.

Et godt CV indeholder beskrivelser af dine faglige kompetencer og personlige kompetencer, en beskrivelse af relevante opgaver og ansvarsområder, du har haft i dine job, og de resultater, du har opnået. Derudover indeholder det en oversigt over dine ansættelsessteder og din uddannelse. Fokus er på, hvad du kan (mere end hvor du har været). Og hvordan strukturerer du så al den information?

Strukturen i et godt CV

 1. Resumé – resumeet er en indledende appetitvækkende og let læselig tekst, som giver et godt overblik over dine erfaringer og resultater samt faglige kompetencer og personlige kompetencer set i forhold til det job, du søger. Det kan fx struktureres som 2-3 linjer med en opsamling på dit hidtidige arbejdsliv – det du har arbejdet med – efterfulgt af 2-3 linjer om de faglige kompetencer, som du derigennem har opnået – og endelig til slut 2-3 linjer, hvor du fortæller om dig selv som person og nævner de vigtigste personlige kompetencer. Resuméet skal umiddelbart præsentere dig som en relevant ansøger og give læseren lyst til at læse videre om dig. Resuméet er et lækkert “executive summary” eller “abstract” for hele CV’et ….du kan også sammenligne det med bagsideteksten på krimi …får du lyst til at læse mere?
 2. Erhvervserfaring – erhvervserfaringen er en opstilling med dine jobs med angivelse af årstal, stillingsbetegnelse og virksomhed – husk at nævn det seneste først. Under hvert af dine jobs skriver du
  • en kort tekst (1½ linje) om virksomheden fx lidt om branche, omsætning og medarbejderantal,
  • en kort beskrivelse af de mest relevante dele af dit ansvar og dine opgaver – nævn det mest relevante først.
  • nogle få relevante eksempler på resultater el. succeser.
 3. Uddannelse – liste over uddannelser med angivelse af årstal og uddannelsessted – husk at nævn det seneste først. Medtag kurser, som kan underbygge de efterspurgte kompetencer; men overvej at udelade irrelevante kurser (for gamle, ej efterspurgte). På den måde fremstår det relevante skarpere.
 4. IT – nævn dine IT-kompetencer i forhold til jobbets krav – de vigtigste først.
 5. Sprog – nævn dine relevante sprog mht, hvor god du er i tale og på skrift.
 6. Fritid og familie – nævn de om alder, civilstand, familie osv. og supplér med oplysninger, som underbygger dine kompetencer, din personlighed og “hjemmesituation” i forhold til jobbet. Det kan fx være om dine fritidsinteresser.

Skal der foto på et godt CV?

I langt de fleste tilfælde vil det være godt med et foto, som du placerer tæt ved dit resumé højt oppe på side 1. Det skal være et aktuelt og vellignende billede, så der ikke bliver nogen overraskelser, når du kommer til jobsamtale.

I nogen jobs er det et aktiv at være præsentabel …som man siger. Altså at man ikke virker afskrækkende men tværtimod imødekommende og ligner en som folk gerne vil i snak med. Det gælder udadvendte, kontaktskabende og sælgende jobs o. lign. – og der er det et absolut must at have billede på CV’et.

Vælg et relativt neutralt billede med en rolig baggrund, så det er dig, der er i fokus – smil men ikke overdrevet – man skal kunne se dine øjne, så sørg for at komme tilstrækkelig “tæt på”, når du beskærer billedet.

Flere gode råd om et godt CV

NB! Læs dit CV med modtagerens øjne, når du er færdig med 1. udkast.

Et godt CV er bygget op og formuleret på en måde, så det hurtigt kan skimmes i løbet af 40 sekunder – og til trods for det skal du sikre, at de fatter interesse for dig, så du lander i “måske samtalebunken”. Det stiller især krav til resumeet.

Hold det enkelt – keep it simple: Adskil personlige og faglige kompetencer, benyt højst 3 formateringer i dokumentet.  Er der særlig vigtige ting, kan de fremhæves med fed, så det fanger læserens øjne, når der blot skimmes.

Og lige en lille praktisk ting mere … placér dit, navn, adresse, tlf. nummer og mailadresse i et sidehoved/header – så står det på alle sider (fx midterstillet med lille font). Det sikrer, at læseren hele tiden er klar over, hvem han/hun læser om.