3. april 2015

Dorte R

Når man taler med Peter, kan man mærke et oprigtigt engagement –  han formår på professionel vis både at være omsorgsfuld og forstående samtidig med, at han  sikrer fremdrift i både udbytte og proces.