Er du bevidst om dine værdier og den betydning, de har for dit arbejdsliv?

  • Lægger du fx størst vægt på tryghed eller forandring?værdier
  • Eller lægger du mere vægt på din egen udvikling og karriere?
  • Eller er sammenhørighed med din familie vigtigere?

Betydningen af den enkelte værdi er vidt forskellig fra menneske til menneske – og skifter i øvrigt også betydning for os i løbet af livet i takt med det, vi oplever, mennesker man møder, joberfaring …og når man stifter familie osv.

I forbindelse med valg af karriere og i jobsøgning …og en masse andre ting …er det rigtig godt at være bevidst om ens værdier. Så kan du handle på dem og kommunikere om dem.

Er du ubevidst om dine værdier, er der større risiko for, at du lader dig styre af andres værdier eller krav – eller at du bliver andre svar skyldig, når du bli’r bedt om at stå på mål for dine handlinger.

Har du tænkt over, hvad der har størst betydning i dit liv i øjeblikket? Hvornår er du rigtig i dit es?

Måske tænker du ikke så meget over dine værdier i det daglige; men du bruger dem hver dag, når du træffer beslutninger …og afgør, hvad der er vigtigst. Og du mærker dem ekstra meget, når du befinder dig i et dilemma, hvor din integritet bliver sat på en prøve.

Dine værdier kan være tæt knyttet sammen med nogle grundlæggende menneskelige behov som fx de seks nedenfor; men du kan sagtens have flere værdier.

 Anerkendelse  – behov for at føle sig unik eller speciel
 Samhørighed  – behov for at føle at du hører til og er en del af noget
 Tryghed  – behov for at føle sig tryg og sikker
 Forandring  – behov for forandring og fornyelse
 Udvikling  – behov for at lære, forbedre og udvikle sig
 Bidrage  – behov for at give eller gøre en forskel