lederkompetencer

Lederkompetencer opstår som en kombination af dine faglige og personlige kompetencer, og er udviklet i takt med, at du har fået ledelsesmæssige erfaringer – læring fra dine succeser og fiaskoer.

Dine lederkompetencer er i høj grad også påvirket af dine interesser, holdninger og grundlæggende personlige egenskaber. Du er dermed i høj grad selv med til at iscenesætte og afgrænse din lederrolle – din lederprofil og ledelsesstil er resultatet.

Mange lederkompetencer

Der er rigtig mange facetter af ledelse og derfor også mange forskellige lederkompetencer. Her er nogle af de vigtige:

  • Intern og ekstern kommunikation
  • Være visionær, tænke strategisk, sætte kursen og fastlægge mål
  • Lede forandringer og håndtere transitioner
  • Have politisk tæft og globalt udsyn
  • Eksekvere og skabe resultater
  • Tiltrække talent og sætte teamet
  • Lede, motivere og udvikle medarbejdere
  • Etablere og vedligeholde værdigrundlaget
  • Skabe relationer, netværke og etablere partnerskaber

Lederen skal matche et højt forandringstempo, bygge bro mellem kulturer og være en rollemodel for alle. Lederen skal søge indflydelse, uddelegere, dominere og bruge sin følelsesmæssige intelligens og “docere” sit bidrag præcist i forhold til situationen – listen over opgaver og krav er lang.

Lær dine lederkompetencer bedre at kende

Måske har du brug for at lære dig selv som leder lidt bedre at kende? Prøv at stoppe op og besvar spørgsmålet: “Hvad er din lederprofil?” …illustreret med eksempler fra virkeligheden – dine succeser …dine STAR historier (Situation, Task, Action, Result).

Det er godt at være bevidst om – dels i forhold til at sætte en dagsorden for din videreudvikling som leder og dels i forhold til jobsøgning, hvor du skal kunne står på mål for dem i dit ansøgningsmateriale og i jobsamtaler (uddybe og give eksempler osv.)