27. april 2018

Rådgivningen har været en inspirationskilde og virket som rigtig god sparring undervejs i forløbet.