Måske har du en idé om, hvad du vil; men føler dig ikke afklaret. Måske føler du dig ikke afklaret omkring dine kompetencer. Der kan være mange grunde til at få hjælp til en afklaring og få hjælp til, hvordan du griber processen konkret an for at sætte skub i din udvikling og jobsøgning videre frem.

Karriereafklaring og jobrådgivning går ud på at hjælpe dig til at blive afklaret, så du er både tydelig og troværdig i din jobsøgning – du bliver en excellent jobsøger ved at:

 • du opnår et klart billede af din kompetencer og dine jobmål.
 • du bliver skarp i dit budskab om kompetencer og mål – både på skrift og i samtaler.
 • du bliver rustet både mentalt og med værktøjer til at gennemføre en effektiv jobsøgning.

Karriereafklaring og jobrådgivning indeholder disse 3 trin:

Trin 1 – Kompetenceafklaring

I jobsøgning er det fundamentalt vigtigt, at du er bevidst om dine egne kompetencer, kvalifikationer, erfaringer både på det faglige og personlige plan. Det muliggør, at du kan skrive en god jobansøgning og et godt CV samt tale ubesværet, tydeligt og troværdigt om dit bidrag i forhold til en arbejdsgivers behov.

Denne del indeholder:

 • Kortlægning af dine erhvervsmæssige erfaringer.
 • Identifikation af dine faglige og personlige kompetencer.
 • Bagkatalog af gode eksempler og resultater, hvor kompetencerne har skabt værdi.

Kompetenceafklaringen munder ud i en kompetenceprofil, som danner grundlag for trin 2 og 3.

Trin 2 – Afklaring om jobmål

Hvad er det for jobs, du går efter? Hvad ønsker du i grunden at arbejde med for nogle opgaver og hvorhenne – det handler om at sætte fingeren på opgaver, brancher, virksomheder og geografi.

Det er både vigtigt at vide, hvad du vil, og hvorfor du vil det, så du kan begrunde og forklare om, hvad det er du bliver motiveret af. NB! Arbejdsgivere lægger stor vægt på en ansøgers motivation, fordi engagement og commitment har stor betydning for performance og trivsel.

Denne del indeholder:

 • værdiafklaring – hvad er vigtigt og har betydning i dit liv …og arbejdsliv? Der indgår også en snak om dilemmaer og konsekvenser.
 • motivation – hvad er det, du tænder på/brænder for af opgaver, brancher og virksomheder? Hvad har tidligere karakteriseret situationer med flow? Dybere ned i en snak om, hvad du egentlig vil og trives med. Og hvorfor? Drømmejobbet på kort(ere) sigt. Reality tjek gennem netværk.
 • jobmål –  arbejde med konkrete jobmål (jobtype/foretrukken virksomhed) samt afdækning af dine væsentligste faglige og personlige kompetencer, som matcher de krav, der stilles i forhold til målene.

Arbejdet med målafklaringen munder ud i beskrivelser af en række konkrete jobmål.

Trin 3 – Jobsøgning

For at være en god jobsøger er det godt at vide, hvordan effektiv jobsøgning foregår i på det danske arbejdsmarked lige nu. For mange kan der være gået år siden, de sidst skulle søge job – og så er en opdatering nødvendig.

En god søgestrategi omfatter både søgning på opslag, uopfordret søgning og søgning gennem netværk.

Denne del indeholder:

 • søgestrategi i for hold til jobmålene – prioritering af indsats – samt arbejde med netværk/LinkedIn og telefon samt øvrige relevante ressourcer i søgningen.
 • hjælp i til at skrive den gode ansøgning og et godt CV (uopfordrede og i.f.t. opslag).
 • hjælp til forberedelse af telefonsamtaler og jobsamtaler – fx videotræning forud for jobsamtaler.

Vægtningen i valget af indhold i trin 3 aftales nærmere og afhænger af arbejdet i trin 1 og 2 – og hvad der måtte dukke op undervejs.

Karriereafklaring og jobrådgivning – arbejdet og det praktiske

Arbejdet foregår primært som en vekslen mellem hjemmearbejde, mails og telefonsamtaler – erfaringsmæssigt er det mest effektivt og giver mest value for money. Så er du ved dit eget bord med dine papirer og pc/tablet, og efter en samtale kan du let fastholde og umiddelbart komme videre med at bruge, det vi har talt om – og så sparer vi transport.

Tiden bruges flexibelt  – dvs. vi kan tale i løbet af dagen eller om aftenen eller i weekenden – i kortere eller længere tid. På den måde er tiden afstemt efter behovet – afpasset efter det, der skal til for at få dig et skridt videre. Hvis en telefonsamtale fx varer 23 min, så er det 23 min, der tæller i den samlede tid, som du betaler for.

Længere telefonsamtaler (og evt. møder) aftales i nogle dage før. Hjemmearbejdet sendes senest dagen før en aftale.

Face-to-face møder er også en del af karriereafklaring og jobrådgivning, når vi vurderer, at det skaber værdi og er nødvendigt. Det kan være fx være i forbindelse med træning til en jobsamtale, eller hvis du har en attitude eller nogle issues omkring et bestemt emne.

Som udgangspunkt afsættes en tidsramme på 2 timer for arbejdet med hvert af de 3 trin, idet tiden dog kan flyttes mellem de enkelte punkter afhængig af processen – det aftales bare løbende.

Ring og hør nærmere på tlf. 40 30 60 95 eller send en email til Peter Rasmussen.

Interesseret? Klik her!